Siirry sisältöön

Yritystoiminnan arvot

Yritystoimintamme arvot

Kunnioitamme Alvar Aallon perintöä ja vaalimme sitä kunnantalon suojelupäätös ja rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus huomioiden. Kunnantalo ei ole tarkoitettu pelkästään turisteille, tutkijoille ja asiantuntijoille, vaan myös kansalaisille, kuntalaisille, saarelaisille ja kaikille, jotka haluavat tutustua maailmankuuluun rakennukseen ja aistia sen demokraattisuuden, inhimillisyyden ja ainutlaatuisen yhteyden ympäröivään saaristoluontoon.

Säynätsalon kunnantalon toimijat Tavolo Bianco Oy ja AaBakery Ky kunnioittavat ja tukevat kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita ja edistävät niiden toteutumista kaikilla liiketoiminta-alueillaan. 

Säynätsalon kunnantalo on kaikille avoin vierailukohde. Kehitämme toimintatapojamme eri kävijäryhmien sosiaalisten, kulttuuristen, fyysisten, taloudellisten ja alueellisten lähtökohtien tasoittamiseksi sekä moninaisuuden huomioimiseksi.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista tai sen liittämistä kunnantalon toimintaan. Emme rajoita tapahtumia tai niiden ohjelmaa niin kauan kuin järjestäjät ja esiintyjät noudattavat Suomen lakia, eivätkä tue tai synnytä vihapuhetta.

Tuomitsemme kaikki vihapuheen muodot, jotka yllyttävät, edistävät tai oikeuttavat ajattelemattomuuteen tai suvaitsemattomuuteen. Emme hyväksy missään kunnantaloon liittyvässä toiminnassa vihapuhetta, joka voi liittyä esimerkiksi, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen.

Tuemme vähemmistöjen toimintaa, jotta ne saavuttaisivat tasavertaisen aseman yhteiskunnan vahvempien toimijoiden kanssa. Tuemme myös itsensä vahvoiksi kokevia toimijoita ja ajatuksia, jotta heidän – usein enemmistön – äänensä pysyy tuoreena ja saa tasavertaisen mahdollisuuden uudistua ja pysyä ajan hermolla.

Toivotamme tervetulleiksi railakkaankin keskustelun esimerkiksi taloudesta, poliittisesta päätöksenteosta tai viranomaisten toiminnasta. Myös kunnantalon, Tavolo Biancon ja AaBakeryn toimia saa, ja pitää, arvioida kriittisesti.

Tasa‐arvo‐ ja yhdenvertaisuusperiaatteemme

  • Meillä on nollatoleranssi syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen.
  • Henkilöstön, vierailijoiden ja yhteistyökumppaneidemme monitaustaisuus on voimavaramme.
  • Henkilöstömme työskentelee yhdenvertaisuutta ja tasa‐arvoa edistäen.
  • Palvelumme edistävät kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.
  • Olemme kaikille avoin vierailukohde.
  • Avaamme ovet niin paikallisille ihmisille kuin kaukaa tuleville turisteillekin.
  • Rakennuksemme ja verkkopalvelumme ovat mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia sosiaalisesti, fyysisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti. Rakennuksen suojelu asettaa joitakin rajoituksia esteettömyydelle.
  • Pyrimme huomioimaan yhteiskunnan monimuotoistumisen palveluissamme ja aktiviteeteissamme.
  • Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoisuutta.